Menü
Menü

Privacy Policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te ruilen

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".


Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogrammas. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De exploitanten van deze paginas nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkende bedrijf op deze website is:

Hotel Landhuis Eden GbR
Aan de rijksweg 4
29614 Soltau

Telefoon: 05191/938460
E-mail: hotel@landhauseden.de

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO, u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we het bewijs kunnen leveren van dwingende legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of verwerking voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Bezwaar volgens artikel 21 Abs. 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een site-operator, een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de opdruk.
Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om de beperkingen te gebruiken

 

3. Gegevensverzameling op onze website

koekjes

De internetpaginas maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen toestaan of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.Server log files

De aanbieder van de paginas verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

    Browsertype en browserversie
    gebruikt besturingssysteem
    Verwijzende URL
    Hostnaam van de toegangscomputer
    Tijd van het serververzoek
    IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.
Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpaginas (gebruikersgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.
Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in de loop van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

 

4. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is omwille van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website specificeren. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.Google Translate


Deze site maakt gebruik van een API om de Google Translate-service in andere talen te vertalen. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Vertalen te gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Translate is in het belang van een meertalige presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 
Alle Bewertungen über Hotel Landhaus Eden lesen
Kurzurlaub.de
Google Bewertungen
lur_banner_100x80_18
 
Hotline: +49 (0) 5191 938460